ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [05 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 106 ครั้ง
หนังสือรับรองการหักภาษาี ณ ที่จ่าย ปี 2563 (ข้าราการ , ลูกจ้างประจำ , บำนาญ , พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว) โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [29 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 702 ครั้ง
รับรองภาษีเงินได้ ประจำปี 2563 (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ) โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [29 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 135 ครั้ง
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [08 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 82 ครั้ง
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [05 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 283 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ปี 2564 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [05 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 1113 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [08 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ขอเสนอสื่อการเรียนการสอน โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [30 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [12 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 43 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1615 รายการ