ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ขอเสนอสื่อการเรียนการสอน โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [30 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [12 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [12 พฤศจิกายน 2563] เปิดอ่าน 164 ครั้ง
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [12 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 116 ครั้ง
ขยายเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดย: กลุ่มอำนวยการ [07 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 110 ครั้ง
ประกาศ ประมูลขายอาคารประกอบเพื่อรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 137 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 261 ครั้ง
แนวปฏิบติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [19 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 103 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [03 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 160 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [31 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 316 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1607 รายการ