ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [22 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 75 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [19 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดย: กลุ่มอำนวยการ [07 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [05 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 146 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [05 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 128 ครั้ง
หนังสือรับรองการหักภาษาี ณ ที่จ่าย ปี 2563 (ข้าราการ , ลูกจ้างประจำ , บำนาญ , พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว) โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [29 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 1150 ครั้ง
รับรองภาษีเงินได้ ประจำปี 2563 (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ) โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [29 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 323 ครั้ง
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [08 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 88 ครั้ง
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [05 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 312 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1619 รายการ